złota waga

Obsługa prawna podmiotów gospodarczych

Zajmujemy się profesjonalną obsługą prawną podmiotów gospodarczych. Usługi świadczymy dla:

 • przedsiębiorców indywidualnych
 • spółek cywilnych
 • fundacji i stowarzyszeń
 • wspólnot mieszkaniowych
 • spółek prawa handlowego

Posiadamy niezbędne wykształcenie i uprawnienia do tego, aby reprezentować klientów w toczących się postępowaniach sądowych.

 

Jaki jest zakres naszych usług?

Pomagamy naszym klientom w rozwiązywaniu różnych problemów natury prawnej. Doradzamy, reprezentujemy przed organami państwowymi i przygotowujemy ważne dokumenty. Działania te obejmują m. in.:

 • pomoc w zakładaniu spółek, spółdzielni, fundacji i stowarzyszeń – zajmujemy się rejestracją nowych podmiotów w odpowiednich rejestrach oraz sporządzamy niezbędne umowy
 • przygotowywanie dokumentów niezbędnych do likwidacji działalności i podmiotów gospodarczych
 • obsługę prawną podczas przekształcania, podziału i łączenia podmiotów gospodarczych
 • obsługę korporacyjną spółek
 • sporządzania opinii prawnych
 • sporządzanie oświadczeń dotyczących odstąpienia od umowy lub jej wypowiedzenia
 • przygotowywanie umów – dzierżawy, najmu, zmiany, sprzedaży, dostawy, o dzieło, zlecenie, poręczeń, ugody, budowlanych, pożyczki, agencyjnych
 • przygotowywanie postępowań przetargowych, ofertowych i konkursowych w ramach zamówień publicznych
 • nadzorowanie i udział w negocjacjach handlowych
 • prowadzenie spraw przed organami – administracji państwowej, samorządowej, nadzoru budowlanego i administracji architektonicznej
 • prowadzenie spraw w sądach wojewódzkich i w Naczelnym Sądzie Administracyjnym (również przed sądami arbitrażowymi)
 • prowadzenie spraw dotyczących odszkodowań i zapłaty długów